Dane i dokumenty

Akcjonariat

Nazwa Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany
PlayWay SA 1 275 000 (47,81%) 1 275 000 (47,81%) 2018-05-17
Goczoł Andrzej 280 000 (10,50%) 280 000 (10,50%) 2018-05-17
Capeman Investments Limited 225 000 (8,44%) 225 000 (8,44%) 2019-02-20
Dąbrowski Jarosław 194 000 (7,27%) 194 000 (7,27%) 2018-05-17
Pozostali 693 000 (25,98%) 693 000 (25,98%) 2022-05-30

Dane finansowe

Wyszczególnienie 2017 2018 I-III kw. 2019 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży 4.429.697,33 3.722.258,45 1.218.524,60 2.512.901,07 2.952.754,71
Zysk ze sprzedaży -2.033.211,89 -500.012,54 -192.218,79 95.909,19 -251.336,39
Amortyzacja 130.964,00 106.676,07 1.410.743,39 34.563,25 21.677,87
EBIT -2.053.841,30 -669.451,10 -180.702,10 -898.944,18 -1.033.488,82
Zysk netto -2.248.965,40 -872.850,78 -177.888,53 287.765,64 -738.200,40
Aktywa trwałe 249.043,25 132.794,45 71.741,47 358.610,30 462.823,35
Aktywa obrotowe 8.812.053,93 14.422.162,49 10.155.564,84 7.148.662,35 6.539.603,23
Zapasy 6.087.754.55 7.231.022,03 6.362.594,00 4.547.879,33 4.547.879,33
Należności krótkoterminowe 962.453,41 1.917.769,42 899.439,25 1.179.530,62 1.084.593,65
Środki pieniężne 1.580.573,14 5.222.360,90 2.885.389,16 1.414.864,65 907.801,34
Kapitał własny 862.236,07 7.331.943,50 7.154.054,97 7.457.746,50 6.719.546,10
Zobowiązania i rezerwy 8.198.861,11 7.223.013,44 3.073.251,34 49.526,15 282.880,48
Zobowiązania krótkoterminowe 2.703.647,35 1.178.932,68 97.028,06 49.526,15 282.880,48
Suma bilansowa 9.061.097,18 14.554.956,94 10.227.306,31 7.507.272,65 7.002.426,58