Kalendarium

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany 16 marca 2023 r.,
– raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 11 maja 2023 r.,
– raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2023 r.,
– raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.