Kalendarium

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 10 lutego 2022 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 12 maja 2022 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 11 sierpnia 2022 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 10 listopada 2022 r.
– jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 26 maja 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.