Działalność i Strategia rozwoju

Działalność Spółki

Spółka CreativeForge Games S.A. została zawiązana w 2011 roku. Przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja własnych, wieloplatformowych gier komputerowych w obszarze gier taktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem turowych gier taktyczno-strategicznych.

Spółka jest jedynym właścicielem praw do produkowanych gier, a dotychczasowy model przychodowy zakładał, że przy sprzedaży swoich gier korzysta z usług wydawcy, który partycypuje w uzyskanych przychodach ze sprzedaży gier.

Największym akcjonariuszem Emitenta jest spółka PlayWay S.A. – jeden z czołowych producentów gier komputerowych i mobilnych, notowany na rynku regulowanym GPW.

CreativeForge Games S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 25 maja 2018 r.

 

Strategia Rozwoju

Poniżej przedstawiona została strategia rozwoju CreativeForge Games SA na lata 2023-2024.

  1. Działalność produkcyjna.

Tworzenie wielu preprodukcji gier taktycznych, strategicznych oraz o różnej tematyce w celu sprawdzenia ich potencjału produkcyjnego. Przyjęcie bardziej zrównoważonej polityki budżetowej, co w efekcie pozwoli na produkcję dużo większej liczby tytułów przy bardzo ograniczonych kosztach działalności. Współpraca z Grupą Kapitałową PlayWay polega na sprawdzaniu potencjału sprzedażowego, testowaniu gier przez PlayWay Testing Center oraz wsparcie w zakresie marketingu, wydawnictwa, sprzedaży i kontaktów międzynarodowych.

  1. Działalność wydawnicza.

Wydawnictwo gier z GK PlayWay o tematyce gier taktycznych i strategicznych, a także pozyskiwanie tytułów do wydania spoza GK PlayWay. Spółka zakłada możliwość częściowego finansowania takich produkcji.

  1. Maksymalne wykorzystanie aktywów Spółki.

Główne aktywa Spółki to między innymi Hard West oraz aktywa dotyczące preprodukowanych gier. Spółka maksymalizując zyski z wydanych produkcji będzie tworzyła w oparciu o wymienione IP kolejne wersje na inne platformy, w tym: Nintendo Switch, szeroko rozumiany Mobile, gry planszowe, konsole itd. Spółka może dążyć także do odsprzedania niektórych aktywów, jeżeli będzie to opłacalne ekonomicznie.