Walne zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 28.06.2023

Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2023 r., na godzinę 15:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz, przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Warszawie. Poniżej do pobrania znajduje się treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta za 2022 rok obrotowy.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2022

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 29.06.2021

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 22.06.2020

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 06.04.2020

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 13.06.2019

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 24.01.2019

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 28.06.2018