Władze Spółki i ład korporacyjny

ZARZĄD

 

Piotr Karbowski – Prezes Zarządu

Absolwent polsko-japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Technikum Elektronicznego w Augustowie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w dziedzinie reklamy, natomiast z branżą gamingową związany jest od 2008 r. Od 2012 r. rozpoczął współpracę z Grupą PlayWay.

 

 

RADA NADZORCZA

 

Grzegorz Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Czarnecki posiada wykształcenie wyższe. W 1998 roku ukończył dzienne, pięcioletnie studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Ekonomiczno-Rolnym, na kierunku Ekonomia. Od ponad 20 lat prowadzi działalność związaną z grami komputerowymi. Od 2005 r. zajmował się specjalistyczną sprzedażą i dystrybucją gier komputerowych w ramach utworzonej przez siebie działalności TANIEGRY.PL. Od 2015 r. związany z Grupą PlayWay, gdzie pełni funkcje w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek z Grupy. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Senior Sales Executive w Lyreco S.A.

Pan Grzegorz Czarnecki nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Grzegorz Czarnecki posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Łukasz Zabłocki – Członek Rady Nadzorczej

Pan Łukasz Zabłocki posiada wykształcenie wyższe. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość. Ekspert w zakresie polskich standardów rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Uczestniczył oraz prowadził przeglądy i badania sprawozdań finansowych oraz pakietów grupowych. Prowadzi finansowe przeglądy due dilligence dla potrzeb fuzji i przejęć, doradza w zakresie skomplikowanych zagadnień w zakresie rachunkowości oraz systemów kontroli wewnętrznej w spółkach. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Łukasz Zabłocki nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Łukasz Zabłocki posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Krzysztof Kostowski – Członek Rady Nadzorczej

Prezes PlayWay S.A. Od 25 lat związany z branżą gier komputerowych. Ze stworzoną przez siebie spółką Play sp. z.o.o. w latach 2002-2011 osiągnął pozycję jednego z liderów dystrybucji gier komputerowych w Polsce. Z powodzeniem prowadził proces inkubacji wielu małych i średnich zespołów deweloperskich. W 2011 powołał do życia PlayWay S.A., firmę skupioną na produkcji gier wysokiej jakości, a także na wspieraniu i rozwijaniu zespołów deweloperskich z innowacyjnymi pomysłami. Autor koncepcji sztandarowego produktu firmy: gry Car Mechanic Simulator, House Flipper oraz trzydziestu innych produkcji spółki. Odpowiedzialny za pełen proces tworzenia większości produkcji, począwszy od koncepcji gry, poprzez dobranie odpowiedniego składu zespołu, a skończywszy na wydaniu gry na rynkach światowych. W 2020 roku zarządza Grupą PlayWay, złożoną z ponad 70 spółek tworzacych gry, oraz kilku zespołów wewnętrznych.

Pan Krzysztof Kostowski nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Krzysztof Kostowski powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Bartosz Graś – Członek Rady Nadzorczej

Założyciel i partner Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. oraz międzynarodowej sieci prawnej Cathay Associates posiadającej 80 biur na świecie. Związany z działalnością charytatywną – założyciel Europejskiej Fundacji Pomocy Prawnej, fundacji Stop Hejterom, fundacji Stop Endometriozie, związany z fundacją Artyści przeciw Nienawiści. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Od 1994 r. związany z branżą gamingową i nowymi technologiami. Od wielu lat związany z Grupą PlayWay. Współzałożyciel spółki PWay sp. z o.o. i współtwórca tokenu PWay, współzałożyciel Games Incubator S.A., zaangażowany w rozwój szkoły PlayWay, udziałowiec i akcjonariusz w kilkunastu spółkach z Grupy PlayWay.

Pan Bartosz Graś nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Bartosz Graś posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Łukasz Grynasz – Członek Rady Nadzorczej

Od 2020 r. pełni rolę Prezesa Zarządu spółki RockGame S.A. zajmującej się tworzeniem i wydawaniem gier. Posiada doświadczenie w całym procesie produkcji gier, od konceptu po marketing i 5 dystrybucję. W trakcie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RockGame S.A. spółka wydała ponad 15 gier na różne platformy, w tym PC, PlayStation, Xbox i Switch. Pan Łukasz Grynasz posiada wykształcenie
wyższe informatyczne. Przed rozpoczęciem prawy w branży gamedev zarządzał zespołem IT w jednej z firm ubezpieczeniowych z segmentu premium.

Pan Łukasz Grynasz nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Łukasz Grynasz posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Ład korporacyjny